preloader

خرید آسانسور کارگاهی TCCHبا مزایای زیادی از جمله مصرف برق همراه است. در واقع، مصرف برق بالابر کارگاهی TCCH برعکس آسانسورهای دیگر از 100 درصد تنها 30 درصد است. از دیگر مزیت های خرید بالابر کارگاهی TCCH می توان از وارد نشدن کوچکترین ضربه ای به موتور گیربکس در زمان برخاستن و حرکت آن اشاره کرد

از مهمترین قسمت بالابرهای کارگاهی (بالابر کارگاهی) که در طراحی و ساخت و راندمان دستگاه های بالابر میتوان اشاره کرد آسانسور کارگاهی TCCH می باشد.
از مزایای بالابر کارگاهی تی سی سی اچ می توان به مصرف برق آن اشاره کرد که مصرف برق آن 30 درصد به جای 100 درصد می باشد که با استفاده ازتابلو برق اینورتر ودرایو برای اولین بار که اکنون نمونه پروژه آن در بیشتر پروژه های ایرانی و تعدادی از پروژه هایی که صادرات انجام شده  در ظرفیت های  1500 کیلو گرم و2000 گیلوکرم , 2500 کیلوگرم می باشد که  با برند اختصاصی TCCH تا ارتفاع 150 متر را در خط تولید قرار داده است .
از مزایای دیگر این بالابر این است که در هنگام حرکت و برخاستن آسانسور کارگاهی TCCH کوچکترین ضربه به گیربکس و موتور وارد نمی شود واین باعث سه برابری عمر موتور و گیربکس می شود و همچنین به علت نبود نیروی ناگهانی و با توجه به اینکه فرکانس به صورت آهسته از صفر به 50 هرتز می رسد .

X