راننده تاورکرین

 در تاورکرین

یکی از خدمات ایران تاورکرین تامین کردن اپراتور یا راننده تاورکرین می باشد.
امروزه تصور اجرای بسیاری از پروژه ها بدون حضور تاورکرین غیر ممکن می باشد.
این جرثقیل های برجی به خوبی جای خود را در صنعت ساخت و ساز پیدا کرده اند.
بدیهی است که برای استفاده از ماشینی به ابعاد جرثقبیل های برجی نیاز به آموزش و تجربه وجود دارد.

راننده تاورکرین

تاورکرین ها امروزه نقش پررنگی در صنعت دارند.
راننده تاورکرین باید دارای مهارت ها، توانایی ها و تجربه کافی در زمینه استفاده از این دستگاه ها داشته باشد.
چرا که انجام عملیات با تاوکرین، نیازمند عملکردی بدون نقض می باشد،
چرا که هر گونه خطا در بکارگیری این سیستم ها، می تواند باعث بروز مشکلات بزرگ مالی و جانی شود.

تصور کنید باری با وزن بیش از یک تن از ارتفاعی مثلا 10 متری ناگهان رها شود،
بی شک هر جسم و انسانی که در زیر آن باشد ابود می شود،
یا مثلا فکر کنید که بازوی دو تاورکرین به هم برخورد داشته باشد،
افتادن هر یک از دستگاه ها می تواند آسیب جدی و برگی به دستگاه و سایر اجسام اطراف آن داشته باشد.

راننده تاورکرین

راننده تاورکرین

جز موارد بالا ممکن است به دلیل عدم تسلط کافی اپراتور،
بار بر روی بازو کنترل خود را از دست داده، با ساختمان های مجاور و یا سایر تجهیزات پروژه برخورد کند،
صدمات ناشی از این اتفاق دست کمی از سقوط بار نخواهد داشت.

بنابر این یکی از مهم ترین نکات در بکارگیری تاورکرین ها را می توان راننده تاورکرین دانست.
ایران تاورکرین با سالها سابقه در زمینه خدمات تجهیزات ساختمانی، با استفاده از کادری مجرب آماده تامین نیروی اپراتور تاورکرین می باشد.
کافی است با ما تماس بگیرید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

مشاوره تلفنی کلیک کنید