این بالا بر محصول سال 1992 فرانسه می باشد.

ویژگی های Potain Topkit F15/15 :

  • ماکزیمم وزن : 6000 کیلوگرم
  • ماکزیمم وزن در نوک بازو : 1500 کیلوگرم
  • سطح مقطع 1.6*1.6 متری
  • ضریب خودایستایی : 40 تا 52 متر
پروژه های مرتبط

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

تاورکرین مشاوره تلفنی کلیک کنید