ارسال شده در

بچینگ سیار

موبایل بچینگ بچینگ سیار به دسته ای از دستگاه های بچینگ گقته می شود، که قابلیت جابجایی آنها بالاتر از انواع ثابت بچینگ می باشد. در حقیقت این سیستم های تولید بتن برای جابجایی نیاز به دمونتاژ شدن [...]