ارسال شده در

اجاره تاورکرین

اجاره تاورکرین اجاره تاورکرین ها بسیار متداول می باشد، با توجه به هزینه های بالای دستگاه تاورکرین و هم چنین عدم نیاز دائمی با آن ها، بسیاری از پیامانکاران ترجیح می دهند به جای صرف هزینه های بالای [...]